تموپورای میگوی ببری با ترب سفید، چیپس هویج، سس خامه ای واسابی و ورقه های بادام
2150 руб.
135/50/30
Calories:353 Белки:29 Жиры:13 Углеводы:30
Подробнее Скрыть