میگوی آما ابی شیرین از دریای اختسک
1450 руб.
50/90
Calories:147 Белки:28,5 Жиры:3 Углеводы:0,9
Подробнее Скрыть