تمپورای تند با غذاهای دریایی
2350 руб.
180/50
Calories:787 Белки:41 Жиры:28 Углеводы:91
Подробнее Скрыть