شیر کبوتر – سوفله لطیف پیچیده شده در شکلات تلخ بلژیکی
850 руб.
110
Calories:492 Белки:4 Жиры:27 Углеводы:49
Подробнее Скрыть